Japan Special Section

พื้นที่เฉพาะกิจสำหรับคนรักการท่องเที่ยวญี่ปุ่น โดยจะนำเสนอข้อมูลที่น่าสนใจในส่วนของสวนสนุก,ธีมพาร์ก
และพิพิธภัณท์เป็นหลัก โดยการรีวิวหรือแจ้งข่าวที่เป็นเรื่องราวสำคัญหรือเฉพาะกิจในรูปแบบของเว็บโพสต์เท่านั้น สำหรับข้อมูลที่อัพเดท ขอเชิญติดตามได้ที่ Facebook Page : เที่ยวญี่ปุ่น - Amusement Parks, Themepark and Museum (https://www.facebook.com/JapanThemeparkMuseum)